Берездівська громада
Хмельницька область, Шепетівський район

Звіт про проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних послуг проведеної в Берездівському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2022 році

Звіт

про проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних послуг проведеної в Берездівському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2022 році

На виконання Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» ( зі змінами від 19.05.2021 р.), наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 №904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» в Берездіському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) було проведено внутрішню оцінку якості (далі –оцінка)  та моніторинг соціальної послуги «догляд вдома» в період з  березня 2022 по липень 2022 року.

В ході організації та проведення моніторингу та оцінки застосовувалося Положення проведення  внутрішньої оцінки якості соціальних послуг у Берездівському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), яке  затверджено наказом  від 01.02.2021 №09/2021-н/од, також створено комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, призначено відповідальну особу, затверджений план проведення оцінки та план засідань комісії на 2022 рік.

У відділенні соціальної допомоги вдома послуги отримували 170 осіб. 18 соціальних робітників надали протягом року 48219 послуг.

Територіальний центр використовував такі методи оцінки: опитувальник, який  заповнюється з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальної послуги «догляд вдома», проводились співбесіди, спостереження за процесом надання соціальної послуги, самооцінка персоналом терцентру. В опитуванні взяли участь 19 отримувачів соціальних послуг, що становить 11% від всіх отримувачів послуги «догляд вдома». В результаті перевірки були отримані позитивні відгуки щодо роботи соціальних робітників. Також виявлено, що 1 особа – отримувач соціальних послуг догляду вдома не в повній мірі задоволена якістю її надання. У зв’язку з цим на нараді додатково проведена роз’яснювальна робота по питанню підвищення якості надання послуг.

Соціальні робітники відвідують своїх підопічних 2-3, а при необхідності 4-5 разів на тиждень та надають їм послуги відповідно до укладеного договору та індивідуального плану. Середнє навантаження на одного соціального робітника становить  8 – 10 осіб. Відділенням забезпечено безоплатне обслуговування громадян, які не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу. Громадяни, які мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу і мають доходи від 2-х до 4-х прожиткових мінімумів отримують соціальні послуги з установленням диференційованої плати залежно від доходів отримувача, громадяни, які мають доходи менше 2-х прожиткових мінімумів, отримують соціальні послуги безкоштовно.

За період проведення оцінки скарг не зареєстровано.

Оцінка якості соціальних послуг визначається із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувались показники якості соціальних послуг такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувачів соціальних послуг, професійність.

Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах ( згідно індивідуальних планів - 100 %). Всі особові справи отримувачів соціальних послуг містять індивідуальні плани надання соціальної послуги «догляд вдома», що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальних послуг; своєчасно проводиться повторне (при потребі) визначення індивідуальних потреб.

Результативність: згідно проведеного опитування 95% опитаних підопічних задоволені  рівнем надання соціальної послуги «догляд вдома», що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані отримувачів соціальних послуг у процесі надання порівняно з періодом, коли соціальні послуги не наддавались. Скарг  стосовно надання соціальних послуг  від отримувачів  не було.         

Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги «догляд вдома» чи відмову у її наданні приймається протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувачем соціальної послуги або його законним представником та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та  складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати  звернення отримувача(чем) соціальної послуги або його законного представника .

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги «догляд вдома».

Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги «догляд вдома» соціальним працівником (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється один раз на рік.

Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги «догляд вдома» укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

Доступність та відкритість:  терцентр розташований в центрі села, має  зручне транспортне сполучення.  З позитиву є також те, що терцентр розташований в одному приміщенні з ЦНАПом, відділом праці та соціального захисту населення Берездівської сільської ради, амбулаторією ЗПСМ .

Будівля обладнена пандусом, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету/посадової особи. Всі написи продубльовані шрифтом Брайля.

            В приміщенні терцентру проведено ремонт, оформлено  стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальних послуг,  порядок подання і розгляду скарг, графік прийому громадян, картки  соціальних послуг. Також всю необхідну інформацію розміщено на сторінці територіального центру на сайті Берездівської ОТГ та в соціальній мережі Фейсбук.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу та згідно проведених опитувань,  отримувачі соціальних послуг задоволені роботою працівників територіального центру.

Працівники територіального центру  ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків (п. 3.1 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

            Професійність: штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації. Посадові інструкції затверджено згідно чинного законодавства. Всі працівники та соціальні робітники відділення володіють необхідними  знаннями й навичками, які  відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеними „Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги”, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324.

В особових справах 90% працівників містяться документи про освіту (державного зразка). Надавачі соціальних послуг щорічно регулярно проходять медогляди.

В терцентрі наявний графік проведення виробничих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг.

Соціальні робітники в основному забезпечені необхідним обладнанням та інвентарем. 75% велосипедів,  які   перебувають  в  їх користуванні, знаходяться в робочому стані. В звітному році кожному соціальному робітникові закуплені й щомісячно  видавались індивідуальні засоби захисту (рукавички та одноразові маски, антисептики), господарські сумки, взуття, спецодяг. Було частково замінено велосипеди, які вийшли з ладу.

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги «догляд  вдома» застосовувались кількісні показники соціальних послуг:

  • від отримувачів соціальних послуг скарг не надходило.

Внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювалися статуси, які переважали).

Показники

якісні

Від 80% до 100%

(добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Адресність та індивідуальний підхід

«Добре»

-

-

Результативність

«Добре»

-

-

Своєчасність

«Добре»

-

-

Доступність

«Добре»

-

-

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«Добре»

-

-

Професійність

-

«Задовільно»

-

 

Показники кількісні

Від 0 % до 20 %

Від 21 % до 50%

Від 51 % до 100%

 

Кількість скарг та результат їх розгляду

«Добре»

-

-

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги

 

-

-

«Добре»

Кількість соціальних працівників, які пройшли атестацію

 

«Незадовільно»

-

-

Частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги  догляд вдома

-

-

«Добре»

 Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом,

що надає соціальну послугу

«добре»

продовжувати роботу з суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг, показники відповідають встановленому рівню -“Добре”.

Однак недостатнє матеріально-технічне забезпечення  працівників територіального центру не дає в повному обсязі надавати якісні послуги. Залищається проблемою забезпечення соціальних робітників твердим та м’яким інвентарем (спецодяг, велосипеди, тощо). Тому для ефективної роботи потрібно придбати для соціальних робітників засоби захисту, спецодяг і велосипеди.

Проте, не зважаючи на «добру» оцінку якості соціальних послуг, відділенню соціальної допомоги вдома необхідно здійснити наступні заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування та підвищення якості соціальної послуги «догляд вдома», а саме:

1. Проводити роботу щодо впровадження виконання Закону України «Про соціальні послуги» відповідно до нововведених підзаконних актів, у т. ч. забезпечити проведення внутрішнього навчання працівників, які безпосередньо надають соціальні послуги.

2. Продовжувати роботу щодо інформування мешканців громади про надання соціальних послуг, які надаються Територіальним центром, та виявлення одиноких громадян та осіб з інвалідністю з метою надання їм необхідної допомоги.

3. Здійснювати 100% моніторинг/поточне оцінювання результатів виконання індивідуальних планів та своєчасно здійснювати перегляд  індивідуальних планів, поновлювати документи які містяться в особовій справі.

4. Продовжити своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальну послугу «догляд вдома», дотримуючись вимог Державного стандарту.

5.Продовжити своєчасно та швидко реагувати на звернення громадян щодо надання соціальних послуг.

6.Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед жителів громади з питань роботи відділення соціальної допомоги вдома.

7. В межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази Територіального центру в частині забезпечення соціальних робітників спецодягом, взуттям,  інвентарем тощо;

Директор                                                                                                               Оксана МУСІЮК

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь