Берездівська громада
Хмельницька область, Шепетівський район

Капітальний ремонт адміністративної будівлі Берездівської сільської ради на вул. Островського, 50 в с. Берездів

 

ПРОЕКТНА ЗАЯВКА

на проект «Капітальний ремонт  адміністративної  будівлі Берездівської сільської ради на вул. Островського, 50 в с. Берездів Славутського району Хмельницької області»

 

1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

 

1.

Зміст проектної заявки

с.1

2.

Загальна характеристика проектної заявки

с.2

3.

Проект

с.3

3.1.

Анотація проекту

с.3

3.2.

Детальний опис проекту

с.4

 

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

с.4

 

Мета та завдання проекту

с.4

 

Основні заходи проекту

с.5

 

План-графік реалізації заходів проекту

с.5

 

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

 

с.7

4.

Бюджет проекту

с.7

4.1.

Загальний бюджет проекту

с.7

4.2.

Розклад бюджету за статтями видатків

с.8

4.3.

Очікувані джерела фінансування

с.9

4.4.

Локальний кошторис

с.9

5.

6.

Інформація про учасників реалізації проекту

Додатки

с.9

с.10

 

 

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

 

Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект)

Капітальний ремонт  адміністративної  будівлі Берездівської сільської ради на вул.Островського,50 в с. Берездів Славутського району Хмельницької області

Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об`єднаної територіальної громади)

Виконавчий комітет Берездівської сільської ради

Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номеру рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект

Завдання №4.11. Реконструкцію, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергозберігаючих технологій (План затверджено рішенням 2 сесії 7 скликання  15.01.2016р. № 4)

Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4  Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16березня 2016року №200

Реконструкцію, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергозберігаючих технологій

Мета та завдання проекту

Капітальний ремонт адміністративної  будівлі для створення   затишних  і  комфортних умов  для  персоналу загальною площею-429,17м2;  корисна площа-400,77м2.

Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

8875

Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць/рік))

07.2016р.-11.2016р.

Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн.

1207,079

Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн.

35,984

Назва населених пунктів, у яких реалізується проект

село Берездів

Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника

Васьківський Віктор Веніамінович

Телефон, факс, e-mail заявника

berezdiv_radaorg@ukr.net

Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту

Броніч Руслан Володимирович

Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту

(03842)54111, bronrus@ukr.net

         

Голова сільської ради          ____________                Васьківський В.В.

         

 М.П.

 

3. ПРОЕКТ

 

1.Анотація проекту

      Назва проекту: Капітальний ремонт адміністративної  будівлі Берездівської сільської ради на вул.Островського,50 в с. Берездів Славутського району Хмельницької області.

Актуальність проекту. Полягає в необхідності створення належних умов для роботи органів місцевого самоврядування Берездівської об’єднаної територіальної громади, яка утворена відповідно до вимог Закону України «Про добровільне об’єднання громад» та на підставі формування територій громади. Даний проект є реальним для реалізації. Проект «Капітальний ремонт адміністративної будівлі Берездівської сільської ради» передбачає капітальний ремонт адміністративної будівлі що заходиться в с.Берездів, Славутського району, Хмельницької області, що є найбільш населеним пунктом Берездівської об’єднаної територіальної громади. На території села Берездів знаходиться двох поверхова будівля загальною площею-429,17м2,  корисна площа-400,77м2, пристосована для розміщення в ній виконавчого органу територіальної громади.

Ремонт і належний технічний стан споруди забезпечать розміщення на впорядкованих  площах кабінетів для штату працівників в кількості 30 чол., втому числі:

 • виконавчий комітет - сільський голова, та заступники - 4чол.;
 • структурні підрозділи - в кількості 26 чол.:
 • фінансово-бюджетний відділ -7чол.,

- відділ освіти, молоді і спорту, культури та туризму-3чол.,

- головні спеціалісти -7чол.,

- спеціалісти -3чол.,

- соціальні працівники -3чол.,

Також, в даному приміщені знаходиться актова зала, що  потребує термінового ремонту, оскільки  проходять засідання сесій та виконавчого комітету.

Загальна кошторисна вартість проекту  1243,063 тис. грн.

Фінансування буде здійснювати  за рахунок наступних джерел:

 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 1207,079 тис. грн.;
 • На виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертизи з місцевого бюджету виділено  35,984 тис. грн.

 

2. Детальний опис проекту.

 

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

Берездівська територіальна об’єднана  громада  займає площу  316,390    кв. км.,  нараховує 27 населених пунктів, із загальною чисельністю населення 8875  чоловік.

Одним з актуальних проблемних питань громади є необхідність створення належних умов для ефективної роботи органів місцевого самоврядування об’єднаної громади та зручних і доступних умов для отримання населенням громади усього комплексу адміністративних послуг, зокрема, плануємо в подальшому розміщення центру надання адміністративних послуг громади, органу соціального захисту населення громади. Слід відзначити, що умови праці значним чином впливають на якість прийнятих рішень. Відсутність належних умов для праці посадових осіб виконавчого органу громади негативним чином відображається на результативності роботи, ускладнить  надання жителям громади адміністративних, соціальних та інших послуг, які надаються органами місцевого самоврядування. Створення зручних і доступних умов для отримання населенням адміністративних, соціальних послуг є однією з головних задач, що має вирішуватися органами державної влади та місцевого самоврядування. Адже саме за якістю цих послуг кожен громадянин оцінює турботу держави про нього та рівень поваги до прав і гідності громадянина. Проведення капітального ремонту приміщення адміністративного будинку сільської ради загальною площею-429,17м2,  корисна площа-400,77м2 дасть можливість забезпечити економію бюджетних коштів, передбачених на опалення, створити належні умови для роботи посадових осіб виконавчого органу об’єднаної територіальної громади, що дасть можливість забезпечити надання жителям села усього комплексу послуг, які повинні надаватися органом місцевого самоврядування спроможної територіальної громади.

 

2.2. Мета та завдання проекту

Головною  метою  Проекту  -  створити  затишок  і  комфортні умов  для  персоналу. Можливість створення належних умови праці для працівників виконавчого органу об’єднаної громади та депутатів, що сприятиме підвищенню ефективності прийнятих управлінських рішень.

Та економії бюджетних кошти, які б витрачались на проведення поточних ремонтів, а також, в результаті впровадження енергозберігаючих заходів забезпечена економія бюджетних коштів на опалення приміщення.

Даний проект є реальним для реалізації.

Завдання проекту:

- підвищення якості надання адміністративних послуг жителям об’єднаної громади.

- прийняття рішень органом місцевого самоврядування

- формування команди, що буде здійснювати проект

- визначення підприємства-підрядника та укладання відповідних договорів

- реалізацію проекту, ремонту  адміністративної  будівлі

- прийняття об’єкта в експлуатацію.

 

2.3.Основні заходи проекту

 • Прийняття рішень органом місцевого самоврядування.
 • Виготовлення проектно-кошторисної документації.
 • Визначення підприємства-підрядника та заключення відповідних договорів.
 • Капітальний ремонт адміністративної будівлі сільської ради:
 •  

- стіни і перегородки: 38,6 м.кв.

- покрівля  - 950,45 м.кв.,10,35 м.куб.

- двері  -  19,6 м.кв.

- підлоги: плитка керамічна -9,34м.кв., дощате покриття -3,3м.кв.,упорядження     паркетного покритя- 60,28м.кв.

- опорядження зовнішнє : стіни гладкі-392м.кв.,цоколь-31 м.кв.,укоси-43,4м,кв.

- опорядження внутрішнє: стелі-9,34м.кв.,стіни-97,3м.кв.,

- інші роботи.

б) Внутрішній водопровід:

- холодний водопровід: труби пропіленові Д 20мм.-6м.,Д25-40м.,Д32-4м.,Д40-2м.

- водопровід гарячий: труби пропіленові Д20мм.-4м.

в) Внутрішння каналізація: труби поліетиленові Д110мм.-10м.,Д50мм.-10м.

г) Опалення: труби поліпропіленові Д20мм.-100м.,Д25мм.-60м.,Д32мм.-40м.

д) Вентиляція: прокладання повітропроводів – 7 м.кв.

е) Електросилове обладнання: кабель  до 35 кВт-71м.

є) Елетроосвітлення:світильники -4 шт.

ж) Автоматична пожсигналізація і оповіщення про пожежу:

- автоматична пожсигналізація:монтаж оповіщувача ручного -9 шт.

- оповіщення про пожежу: пристрій світло-звуковий -11шт.

з) Бликавкозахист: блискавкоприймач -9м.

і) Демонтажні роботи (сантехніка): демонтаж трубопроводів Д15-100м.,Д20-100м.,Д25-100м.,Д32-100м.,Д40-100м.

ї) Зовнішній водопровід: розроблення грунту у відвал – 856,6 м.куб.

й) Зовнішня каналізація: розроблення грунту у відвал – 12,5м.куб.

к) Вигріб V=12м3: розроблення грунту у відвал – 102 м.куб.

 • Прийняття об’єкта в експлуатацію.

 

2.4. План-графік реалізації заходів проекту.

 Реалізацію заходів за проектом необхідно передбачати протягом  наступного 2016року.

 

№ п/п

Назва

Період виконання

Передбачено субвенцією (тис. грн.)

Передбачено місцевим бюджетом (тис.

грн.)

Інші учасники проекту(у разі співфінансування)

1

Виготовлення проектно-кошторисної документації. Проведення експертизи проектної документації

2016 місяць 5-7

 

35,984

 

2

Укладання договорів з підрядником на виконання робіт

2016 місяць 7

 

 

 

3

Будівельні роботи всього

2016 місяць 8-10

983,038

 

 

 •  

Будівельні роботи  адміністративної будівлі

2016 місяць 8

409,995

 

 

 •  

Внутрішній водопровід

2016 місяць 8

21,194

 

 

 •  

Внутрішня каналізація

2016 місяць 8

8,997

 

 

 •  

Опалення.

2016 місяць 8

106,287

 

 

-

Вентиляція.

2016 місяць 8

7,702

 

 

-

 Електросилове обладнання.

2016 місяць 8

7,627

 

 

-

 Елетроосвітлення.

2016 місяць 8

1,816

 

 

-

Автоматична пожсигналізація і оповіщення про пожежу

2016 місяць 9

21,631

 

 

-

Бликавкозахист.

2016 місяць 9

6,373

 

 

-

Демонтажні роботи (сантехніка).

2016 місяць 9

2,494

 

 

-

 Зовнішній водопровід.

2016 місяць 9

206,232

 

 

-

Зовнішня каналізація.

2016 місяць 9

11,621

 

 

-

Вигріб V=12м3.

2016 місяць 9

45,774

 

 

 

 

-

Колодязі Очисна споруда «Кубо-2»

2016 місяць 9

20,498

 

 

-

Устаткування Очисна споруда «Кубо-2»

2016 місяць 9

58,900

 

 

4

Прийняття  в експлуатацію

2016 місяць 10

 

 

 

 

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.

- реконструкція приміщення адміністративного будинку сільської ради;

- створення умов для економії бюджетних коштів та енергоносіїв;

- підвищення якості надання адміністративних послуг населенню;

- створення комфортних умов для роботи посадових осіб сільської ради, членів виконавчого комітету, депутатів сільської ради;

- зняття питання необхідності проведення поточних ремонтів адміністративного приміщення сільської ради на найближчих 5 років;

- підвищення ефективності роботи органу місцевого самоврядування;

- посилення громадського контролю за роботою органу місцевого самоврядування

- зміцнення інфраструктурної спроможності громади;

- створення умов для забезпечення сталого розвитку громади;

 

 

 

 

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

 

4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

 

№з/п

Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом

Загальна вартість

(тис. грн..)

Джерела фінансування, тис. грн..

субвенція

місцевий бюджет
(у разі співфінансування)

інші учасники проекту
(у разі співфінансування)

1

 Капітальний ремонт адміністративного будинку сільської ради в с. Берездів.

983,038

983,038

 

 

 

в.т.числі

 

 

 

 

-

Будівельні роботи  адміністративної будівлі

409,995

409,995

 

 

-

Внутрішній водопровід

21,194

21,194

 

 

-

Внутрішння каналізація

8,997

8,997

 

 

-

Опалення.

106,287

106,287

 

 

-

Вентиляція.

7,702

7,702

 

 

-

 Електросилове обладнання.

7,627

7,627

 

 

-

 Елетроосвітлення.

1,816

1,816

 

 

 

Автоматична пожсигналізація і оповіщення про пожежу

21,631

21,631

 

 

 

Бликавкозахист.

6,373

6,373

 

 

 

Демонтажні роботи (сантехніка).

2,494

2,494

 

 

 

 Зовнішній водопровід.

206,232

206,232

 

 

 

Зовнішня каналізація.

11,621

11,621

 

 

-

Вигріб V=12м3.

45,774

45,774

 

 

-

Колодязі Очисна споруда «Кубо-2»

20,498

20,498

 

 

-

Устаткування Очисна споруда «Кубо-2»

58,900

58,900

 

 

2

Інші витрати

260,025

224,041

35,984

 

 

РАЗОМ:

1243,063

1207,079

35,984

 

 

4.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ

 

№з/п

Статті видатків

Загальна сума,

тис. грн..

Джерела фінансування, тис. грн.

субвенція

місцевий бюджет
(у разі співфінансування)

інші учасники проекту
(у разі співфінансування)

1

Видатки споживання:

 

 

 

 

2

Видатки розвитку:

1243,063

1207,079

35,984

 

 

РАЗОМ:

1243,063

1207,079

35,984

 

 

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

 

№з/п

Джерела фінансування

Сума (тис. грн.)

Частка у % від

загального обсягу фінансування проекту

1

Фінансування за рахунок коштів субвенції

1207,079

97,02

2

Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності)

35,984

2,98

3

Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту

 

 

 

Загальний обсяг фінансування

1243,063

100

 

4.4. ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС

 

Зведений кошторис на проект «Капітальний ремонт  адміністративної  будівлі Берездівської сільської ради с. Берездів Славутського району Хмельницької області» додається.

 

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Учасник виконання проектної заявки буде визначений за результатами переговорів та на основі раніше виконуваних робіт.

 

Інформація про заявника

 

ПІБ керівника органу

Васьківський Віктор Вініамінович

Поштова адреса

30053, Хмельницька область, Славутський район,  с.Берездів,   вул.Островського,буд.50

Телефон  мобільний

0673842906

Телефон  факс

0384254111

Адреса електронної пошти

 berezdiv_radaorg@ukr.net

 

Інформація про керівника проекту

 

ПІБ керівника проекту

Броніч Руслан Володимирович

Місце роботи

Берездівська сільська рада

Назва посади

заступник голови сільської ради

Адреса для листування з керівником проекту

30053, Хмельницька область, Славутський район,  с.Берездів,  вул.Островського,буд.50

Телефон мобільний

0983077659

Телефон  факс

0384254111

E-mail

bronrus@ukr.net

 

6. ДОДАТКИ

 

 1. Локальний  кошторисний розрахунок на проект «Капітальний ремонт  адміністративної  будівлі Берездівської сільської ради на вул. Островського,50 в с. Берездів Славутського району Хмельницької області»
 2. Експертний звіт .
 3. Рішення сесії про затвердження проектної документації .


Фото без опису

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь