A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Берездівська громада
Хмельницька область, Шепетівський район

Вакансії

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України,
Законів України “Про запобігання корупції”,
, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”

Питання  на  перевірку  знання  Конституції  України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2,).
 3. Форма правління в Україні (стаття 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 8. Державні символи України (стаття 20).
 9. Конституційне право на працю (стаття 43).
 10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
 13. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).
 14. Право громадянина України на вибори (стаття 70,71).
 15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 17. Державний бюджет України (стаття 96).
 18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
 19. Повноваження Президента України (стаття 106).
 20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
 21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
 22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
 23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
 24. Система судів в Україні (стаття 125).
 25. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
 26. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
 27. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
 28. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
 29. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).
 30. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147,150).
 31. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

Питання на перевірку знання Закону України

 “Про місцеве самоврядування в Україні”

 

 1. Поняття місцевого самоврядування відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (стаття 2).
 2. Основні принципи та система місцевого самоврядування відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (стаття 4,5).
 3. Територіальні громади. (стаття 6). 
 4. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування. (стаття 10). 
 5. Виконавчі органи рад (стаття 11). 
 6. Сільський, селищний, міський голова (стаття 12). 
 7. Староста (стаття 14-1)
 8. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття16).
 9. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад. (стаття 17).
 10. Повноваження сільських, селищних, міських рад (стаття 25,26).
 11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо управління комунальною власністю (стаття 29).
 12. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад  у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32). 
 13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад  у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33). 
 14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад  у сфері соціального захисту населення (Стаття 34). 
 15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад  щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (стаття 38). 
 16. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42). 
 17. Повноваження районних і обласних рад (стаття 43).
 18. Порядок формування рад (стаття 45).
 19. Сесія ради (стаття 46). 
 20. Постійні комісії ради (стаття 47). 
 21. Депутат ради (стаття 49). 
 22. Секретар сільської, селищної, міської ради (стаття 50). 
 23. Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради (стаття 52). 
 24. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської, селищної, міської, районної у місті ради (стаття 54). 
 25. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59). 
 26. Право комунальної власності (стаття 60).
 27.  Місцеві бюджети (стаття 61).
 28. Доходи місцевих бюджетів (стаття 63). 
 29. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (Стаття 71). 
 30. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами, перед державою ( ст.75, 76)

Питання на перевірку знання Закону України

“Про службу в органах місцевого самоврядування”

 1. Служба в органах місцевого самоврядування.  Посадова особа місцевого самоврядування (стаття 1.2).
 2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3). 
 3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4). 
 4. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5). 
 5. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6). 
 6. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7). 
 7. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8). 
 8. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9). 
 9. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10). 
 10. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11). 
 11. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12). 
 12. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Фінансовий контроль (стаття 12-1, 13).
 13. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14). 
 14. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15). 
 15. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16). 
 16. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17). 
 17. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18). 
 18. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20). 
 19. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21). 
 20. Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування (стаття 22). 
 21. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23). 
 22. Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно із законом.
 23. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24). 

Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
 3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).
 6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
 7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).
 8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
 10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
 12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
 13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
 16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).
 17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
 18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
 19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
 20. Спеціальна перевірка (стаття 56).
 21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).
 22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65)

 

Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділу бухгалтерського обліку

1. Нормативно-правове забезпечення організації та ведення бухгалтер­ського облiку, складання фiнансової звiтностi бюджетної установи.

2. Визначення понять «бухгалтерський облік», «зобов’язання», «пер­винний документ», «фінансова звітність», «господарська операція».

3. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

4. Звітний період, види звітності для бюджетної установи.

5. Облікові регістри та первинні документи бухгалтерського обліку. Вимоги до порядку їх складання.

6. Вимоги складання та затвердження кошторису видатків на утри­мання державної установи та штатного розпису.

7. Нормативно-правове забезпечення порядку встановлення посадо­вих окладів, доплат, надбавок та нарахування заробітної плати державним службовцям та робітникам.

8. Складові заробітної плати посадових осіб місцевого самоврядування, види заохочень та допомоги.

9. Розмір премії, який може бути наданий посадовій особі місцевого самоврядування та нормативний документ, згідно з яким вона нараховується.

10. Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку відпускних, компенсації за невикористану відпустку, лікарняних.

11. Нормативно-правове забезпечення порядку створення первинних документів, обліку касових та банківських операцій, обліку товарно-ма­теріальних цінностей бюджетної установи та iнших об’єктiв майна.

12. Обмеження, встановлені законодавством при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.

13. Порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіре­ностей на одержання матеріальних цінностей.

14. Порядок обліку основних засобів у бюджетних установах.

15. Порядок безоплатної передачі необоротних активів.

Питання на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних обов’язків працівників фінансового відділу

 

1. Визначення терміну „бюджет“ (стаття 2 Бюджетного Кодексу України).

2. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України (стаття 1 Бюджетного кодексу України).

3. Бюджетний період (стаття 3 Бюджетного кодексу України).

4. Структура місцевих бюджетів (стаття 63 Бюджетного кодексу України)

5. Склад доходів загального фонду бюджетів сіл, селищ та міст (стаття 64 Бюджетного кодексу України).

6. Виконання місцевих бюджетів (стаття 78 Бюджетного кодексу України).

7. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин (стаття 81 Бюджетного кодексу України).

8. Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ та міст (стаття 89 Бюджетного кодексу України).

9. Види міжбюджетних трансфертів (стаття 96 Бюджетного кодексу України).

10. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами (стаття 101 Бюджетного кодексу України).

11. Порушення бюджетного законодавства (стаття 116 Бюджетного кодексу України).

12. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства (стаття 117 Бюджетного кодексу України).

13. Нецільове використання бюджетних коштів (стаття 119 Бюджетного кодексу України).

14. Видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (стаття 91 Бюджетного кодексу України).

15. Резервний фонд бюджету (стаття 24 Бюджетного кодексу України).

 

 

Питання на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних обов’язків працівників Служби у справах дітей

 1. Функції служби у справах дітей (Постанова КМУ «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей»).
 2. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів (ст. 19 Сімейного Кодексу України).
 3. Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа (ст. 8 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
 4. Визначення понять «дитина-сирота», «діти, позбавлені батьківського піклування», «статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування» (ст. 1 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
 5. Матеріально-побутове і медичне забезпечення дітей у спеціальних установах для дітей (ст. 13 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 6. Центри медико-соціальної реабілітації дітей (ст. 9 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 7. Загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації (ст. 8 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»)
 8. Приймальники-розподільники для дітей (ст. 7 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 9. Профілактика правопорушень серед дітей (ст. 3 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).
 10. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом (ст. 33 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
 11. Прийомна сім'я. Дитячий будинок сімейного типу.
 12. Підстави позбавлення батьківських прав. Правові наслідки позбавлення батьківських прав.
 13. Управління майном дитини (ст. 177 СКУ).
 14. Особи, які не можуть бути усиновлювачами (ст. 212 СКУ).
 15. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування (ст. 243 СКУ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь