Берездівська громада
Хмельницька область, Шепетівський район

Вакансії

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
 на перевірку знання Конституції України,
 Законів України Про запобігання корупції”,  “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”

Питання  на  перевірку  знання  Конституції  України

 1. Основні розділи Конституції України.

 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2,).

 3. Форма правління в Україні (стаття 5).

 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

 6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

 7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

 8. Державні символи України (стаття 20).

 9. Конституційне право на працю (стаття 43).

 10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

 11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

 12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).

 13. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).

 14. Право громадянина України на вибори (стаття 70,71).

 15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

 16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

 17. Державний бюджет України (стаття 96).

 18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

 19. Повноваження Президента України (стаття 106).

 20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

 21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

 22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

 23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

 24. Система судів в Україні (стаття 125).

 25. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

 26. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

 27. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

 28. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

 29. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

 30. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147,150).

 31. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

Питання на перевірку знання Закону України

“Про місцеве самоврядування в Україні”

 

 1. Поняття місцевого самоврядування відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (стаття 2).

 2. Основні принципи та система місцевого самоврядування відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (стаття 4,5).

 3. Територіальні громади. (стаття 6). 

 4. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування. (стаття 10). 

 5. Виконавчі органи рад (стаття 11). 

 6. Сільський, селищний, міський голова (стаття 12). 

 7. Староста (стаття 54-1)

 8. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття16).

 9. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад. (стаття 17).

 10. Повноваження сільських, селищних, міських рад (стаття 25,26).

 11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо управління комунальною власністю (стаття 29).

 12. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад  у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32). 

 13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад  у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33). 

 14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад  у сфері соціального захисту населення (Стаття 34). 

 15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад  щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (стаття 38). 

 16. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42). 

 17. Повноваження районних і обласних рад (стаття 43).

 18. Порядок формування рад (стаття 45).

 19. Сесія ради (стаття 46). 

 20. Постійні комісії ради (стаття 47). 

 21. Депутат ради (стаття 49). 

 22. Секретар сільської, селищної, міської ради (стаття 50). 

 23. Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради (стаття 52). 

 24. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської, селищної, міської, районної у місті ради (стаття 54). 

 25. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59). 

 26. Право комунальної власності (стаття 60).

 27.  Місцеві бюджети (стаття 61).

 28. Доходи місцевих бюджетів (стаття 63). 

 29. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (Стаття 71). 

 30. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами, перед державою ( ст.75, 76)

Питання на перевірку знання Закону України

“Про службу в органах місцевого самоврядування”

 1. Служба в органах місцевого самоврядування.  Посадова особа місцевого самоврядування (стаття 1.2).

 2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3). 

 3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4). 

 4. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5). 

 5. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6). 

 6. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7). 

 7. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8). 

 8. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9). 

 9. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10). 

 10. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11). 

 11. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12). 

 12. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Фінансовий контроль (стаття 12-1, 13).

 13. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14). 

 14. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15). 

 15. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16). 

 16. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17). 

 17. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18). 

 18. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20). 

 19. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21). 

 20. Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування (стаття 22). 

 21. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23). 

 22. Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно із законом.

 23. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24). 

Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

 3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).

 6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

 7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

 8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

 10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

 11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

 12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

 13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

 14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

 15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

 16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

 17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

 18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

 19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

 20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

 21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

 22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65)

 

ПИТАННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ НАЧАЛЬНИКА ТА СПЕЦІАЛІСТІВ   СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

 

 1. Функції служби у справах дітей (Постанова КМУ «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей»).

 2. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів (ст. 19 Сімейного Кодексу України).

 3. Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа (ст. 8 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

 4. Визначення понять «дитина-сирота», «діти, позбавлені батьківського піклування», «статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування» (ст. 1 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

 5. Матеріально-побутове і медичне забезпечення дітей у спеціальних установах для дітей (ст. 13 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

 6. Центри медико-соціальної реабілітації дітей (ст. 9 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

 7. Загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації (ст. 8 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»)

 8. Приймальники-розподільники для дітей (ст. 7 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

 9. Профілактика правопорушень серед дітей (ст. 3 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

 10. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом (ст. 33 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

 11. Прийомна сім'я. Дитячий будинок сімейного типу

 12. Підстави позбавлення батьківських прав. Правові наслідки позбавлення батьківських прав

 13. Управління майном дитини (ст. 177 СКУ).

 14. Особи, які не можуть бути усиновлювачами (ст. 212 СКУ).

 15. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування (ст. 243 СКУ).

 

 

 

Питання на проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

спеціалістів з питань земельних відносин та комунальної власності

 

 1. Принципи земельного законодавства  (Стаття 5 Земельного Кодексу України)

 2. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин (стаття 12 Земельного Кодексу України)

 3. Категорії земель (Стаття 19 Земельного Кодексу України)

 4.  Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок (Стаття 20 Земельного Кодексу України)

 5. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання (Стаття 22 Земельного Кодексу України)

 6. Земельні ділянки державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій (Стаття 24 Земельного Кодексу України)

 7. Визначення земель лісогосподарського призначення (Стаття 55 Земельного Кодексу України)

 8. Склад земель водного фонду (Стаття 58 Земельного Кодексу України)

 9. Права землекористувачів (стаття 95 Земельного Кодексу України)

 10. Обов’язки землекористувачів (стаття 96 Земельного Кодексу України)

 11. Підстави набуття права на землю із земель державної та комунальної власності(стаття 116 Земельного Кодексу України)

 12. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (стаття 118)

 13. Перехід права на земельну ділянку у разі набуття права на жилий будинок, будівлю або споруду (Стаття 120 Земельного Кодексу України )

 14. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам (Стаття 121 Земельного Кодексу України)

 15. Повноваження органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування (стаття 122 Земельного Кодексу України)

 16. Перехід права власності на земельні ділянки, що перебувають у користуванні (стаття 148-1 Земельного Кодексу України)

 17. Порядок вилучення земельних ділянок із постійного користування (стаття 149 Земельного Кодексу України)

 18. Особливо цінні землі та порядок припинення прав на них (стаття 150 Земельного Кодексу України)

 19. Способи захисту прав на земельні ділянки (стаття 152 Земельного Кодексу України)

 20. Гарантії права власності на земельну ділянку (стаття 153 Земельного Кодексу України)

 21. Межі районів, сіл, селищ, міст, районів у містах (Стаття 173 Земельного Кодексу України)

 22. Погодження і затвердження документації із землеустрою (Стаття 186 Земельного Кодексу України)

 23. Призначення моніторингу земель (Стаття 191 Земельного Кодексу України)

 24. Визначення державного земельного кадастру (Стаття 193 Земельного Кодексу України)

 25. Відповідальність за порушення земельного законодавства (Стаття 211  Земельного Кодексу України) 

 

Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень спеціалістів з питань архівної справи

 1. Визначення термінів: архівний документ, документ Національного архівного фонду, Національний архівний фонд, експертиза цінності документів (стаття 1 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»).

 2. Державна політика у сфері архівної справи і діловодства (стаття 3 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»). 

 3. Загальні засади формування Національного архівного фонду (Стаття 5 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»). 

 4. Державний облік документів Національного архівного фонду (стаття 12 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»).

 5. Забезпечення збереженості Національного архівного фонду (стаття 13 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»).

 6. Порядок користування документами Національного архівного фонду (стаття 19 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»).

 7. Обов’язки користувачів документами Національного архівного фонду (стаття 21 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»).

 8.  Система архівних установ (стаття 23 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»).

 9. Архівні установи органів місцевого самоврядування (стаття 29 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»).

 10. Нормативно-методичні засади експертизи цінності документів (Розділ V  Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях).

 11. Вимоги до оформлення справ, що підлягають архівному зберіганню (Розділ VІ  Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях).

 12. Передавання справ до архіву установи (Розділ VІ  Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях).

 13. Загальні вимоги до обліку документів (Розділ X  Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях).

 14. Організація роботи архіву  (Розділ XIII Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях).

 15. Передавання справ на постійне зберігання (Розділ XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях).

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь