Берездівська громада
Хмельницька область, Шепетівський район

Безбар'єрність

Про затвердження плану заходів на 2024-2025 роки з реалізації в Берездівській територіальній громаді Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року


Відповідно до статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Закону України «Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”», статей 2, 6, 13, 23, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», від 03 грудня 2020 року № 533/2020 «Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 366-р «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року», протокольного рішення засідання Ради безбар’єрності за участю Першої леді Зеленської О.В. від 21 лютого 2023 року № 5337/0/1-23 щодо найбільших досягнень за 2021 – 2022 роки та плану заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації Національної стратегії створення безбар’єрного простору, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 27 квітня 2023 року № 178 «Про затвердження плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації в Хмельницькій області Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» :

1. Затвердити план заходів на 2024 – 2025 роки з реалізації в Берездівській територіальній громаді Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (далі – план заходів), що додається.

1) забезпечити виконання плану заходів та опублікування на офіційному  вебсайті Берездівської ТГ інформації про його реалізацію у формі відкритих данних;

2) інформувати про стан виконання плану заходів районну державну адміністрацію щокварталу до 20 числа останнього місяця кварталу згідно з додатком.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника  голови Берездівської сільської ради  Матюшка Вячеслава Володимировича.

 

 

 

 

 

 

План заходів на 2024 – 2025 роки з реалізації в Берездівській ТГ

Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні

на період до 2030 року.

 

Завдання

Заходи

Очікуваний результат (продукт, послуга)

Термін реалізації

 

Відповідальні за виконання

 

Міжнарод-на технічна допомога

 

дата початку

дата завершення

 

 

Напрям 1. Фізична безбар’єрність: усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак

 

Стратегічна ціль 1.1. Системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту

 

1.1.1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного

оточення

 

1.1.1.1. Проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року

№ 537) (щорічно)

 

Оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщено на офіційному вебсайті Берездівської ТГ

03.07.2024

01.07.2025

 

20.12.2024

20.12.2025

 

Старости сіл Берездівської громади

 

 

1.1.2. Розроблення місцевих планів забезпечення безбар’єрного простору

1.1.2.1. Розробити план заходів із впровадження безбар’єрного простору в Берездівській ТГ

План заходів затверджений розпорядженням голови Берездівської сільської ради та розміщений на офіційному вебсайті Берездівської ТГ

26.05.2024

28.11.2024

Головний спеціаліст із питань інвестицій та енергоменеджменту

 

 

1.1.2.2. Включення окремого розділу щодо створення безбар’єрного простору до плану відновлення та розвитку територіальної громади при його розробленні

План відновлення та розвитку Берездівської ТГ розміщено на офіційному вебсайті Берездівської теритооріальної громади

03.08.2024

25.12.2024

Головний спеціаліст із питань інвестицій та енергоменеджменту

 

 

1.1.3. Забезпечення проведення постійного аналізу виконання

Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

 

1.1.3.1. Оприлюднення на офіційному

вебсайті інформації про виконання

кожного завершеного заходу

 

Інформацію розміщено на офіційному вебсайті Берездівської сільської ради

01.06.2024

01.01.2025

 

 

25.12.2024

25.12.2025

 

Комісія щодо безбар’єрного простору

 

 

1.1.4. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення

1.1.4.1. Збір інформації щодо кількості молодіжних центрів, які є

доступними для всіх категорій

 

 

молоді, у тому числі молоді з інвалідністю

 

Інформацію розміщено на офіційному вебсайті Берездівської сільської ради

01.06.2024

25.06.2024

відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму

 

 

1.1.5. Розроблення інструментарію та забезпечення проведення моніторингу доступності об’єктів фізичного оточення центрів надання адміністративних послуг

1.1.5.1. Проведення щоквартального моніторингу облаштування приміщень

центрів надання адміністративних

послуг з урахуванням потреб маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю

 

Моніторинг облаштування приміщення ЦНАПу з урахуванням потреб маломобільних груп населення розміщено на офіційному вебсайті Берездівської сільської ради

01.06.2024

25.12.2024

Старости сіл Берездівської ТГ

 

 

Стратегічна ціль 1.2. Об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності

 

1.2.1. Забезпечення пристосування для використання особами з інвалідністю та іншими мало-мобільними групами населення головних входів у приміщення адміністративних будівель місцевих органів виконавчої влади, центрів надання адміністративних

послуг

 

1.2.1.1. Проведення відповідних будівельних/ремонтних робіт

Проведені ремонтно-будівельні роботи

03.07.2024

25.12.2024

КП «Берездів»

 

 

1.2.1.2. Встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Встановлені інформаційні знаки на адміністративних будівлях органів державної влади

03.07.2024

25.12.2024

КП

« Берездів»

 

 

1.2.2. Забезпечення доступності об’єктів культурної

інфраструктури для маломобільних груп населення

 

1.2.2.1. Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек

Рекомендації щодо безперешкодного доступу до бібліотек надіслано користувачам

12.06.2024

25.12.2024

відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму

 

 

1.2.3. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану

1.2.3.1.Проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану

Звіти за результатами оцінки розміщено на офіційних вебсайтах

01.06.2024

30.06.

2024

 

 

відділ «Центр надання адміністративних послуг», головний спеціаліст із цивільного захисту

 

 

1.2.3.2. Облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи

надзвичайного стану

 

Заходи із облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, розміщено на офіційному вебсайті

01.06.2024

30.06.2024

відділ «Центр надання адміністративних послуг», головний спеціаліст із цивільного захисту

 

 

1.2.3.3. Проведення моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту.

Моніторинг дотримання прав маломобільних груп населення розміщено на офіційному вебсайті Березівської ТГ

01.07.2024

31.07.2024

відділ «Центр надання адміністративних послуг», головний спеціаліст із цивільного захисту

 

 

1.2.4. Поліпшення умов

безперешкодного доступу для всіх категорій молоді, у тому числі молоді зі стійкими обмеженнями повсякденного функціонування, до об'єктів фізичного оточення

 

1.2.4.1. Забезпечення доступності частини приміщень молодіжних центрів

Перелік доступних приміщень молодіжних центрів розміщено на офіційному вебсайті

01.07.2024

25.12.2024

відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму

 

 

1.2.5. Забезпечення

доступності будівель і приміщень закладів освіти для

маломобільних груп населення із забезпеченням універсального дизайну та розумного пристосування

 

1.2.5.1. Вжиття заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення

Моніторинг щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення розміщено на офіційному вебсайті Берездівської громади

01.01.2025

25.12.2025

відділ освіти, культури та спорту, культури та туризму

 

 

Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифту Брайля, великошрифтового друку, аудіодискрипції (тифлокоментування), перекладу жестовою мовою, субтитрування, формату, придатного для зчитування програмами екранного доступу, форматів простої мови, легкого читання, засобів альтернативної комунікації

 

Стратегічна ціль 2.1. Інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного

 

2.1.1. Врегулювання доступності інформації під час надання публічних послуг

2.1.1.1. Проведення моніторингу доступності інформації, що надається органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями

Забезпечено розміщення на офіційному вебсайті Берездівської ТГ

01.11.2024

30.11.2024

Головний спеціаліст з орг. питань та діловодства

 

 

Стратегічна ціль 2.2. Інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною

 

2.2.1. Підвищення інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав

2.2.1.1. Розміщення соціальної реклами щодо забезпечення прав ветеранів та їх сімей в медичних, освітніх закладах Берездівської  ТГ,в центрі надання адміністративних послуг тощо

Рекламні носії щодо забезпечення прав ветеранів та їх сімей розміщено в медичних, освітніх закладах, ЦНАПах

01.06.2024

25.12.2024

Головний спеціаліст з орг. питань та діловодства

 

 

2.2.1.2. Розміщення інформації про спектр послуг для ветеранів на біг-бордах

Розміщено інформацію про спектр послуг для ветеранів на біг-бордах в Берездівській ТГ

01.06.2024

25.12.2024

відділ соціального захисту населення

 

 

Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: усі суспільні групи мають доступ до швидкісного інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації

 

Стратегічна ціль 3.1. Швидкісний інтернет та засоби доступу до нього

 

 

3.1.1. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього

3.1.1.1. Актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього

Інформацію щодо стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього розміщено на офіційному вебсайті

01.06.2024

30.06.

2024

 

 

Головний спеціаліст з орг. питань та діловодства

 

 

Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність: забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумову для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності

 

Стратегічна ціль 4.1. Різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі

 

4.1.1. Здійснення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар’єрності

4.1.1.1. Проведення міжрегіональних обмінів молоддю, у тому числі молоддю з інвалідністю та молоддю з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення їхньої соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни

Проведено консультації з громадськістю за участю заінтересованих сторін, оприлюднено звіт про результати консультацій

01.06.2024

 

 

25.09.2024

відділ освіти, молоді та спорту , культури та туризму

 

 

4.1.2. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб

4.1.2.1. Проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у тому числі особами з інвалідністю та молоддю з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя

Заходи проведено згідно із затвердженим графіком та розміщено на офіційному вебсайті Березівської сільської ради

03.07.2024

30.11.2024

відділ освіти, молоді та спорту , культури та туризму

 

 

4.1.2.2. Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно

інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті

 

Інформаційно-

просвітницькі заходи проведено згідно із затвердженим графіком та розміщено на офіційному вебсайті

 

01.06.2024

01.01.2025

 

25.12.2024

29.02.2025

 

відділ освіти, молоді та спорту , культури та туризму

 

 

4.1.3. Створення умов для впровадження сімейних форм

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

4.1.3.1. Розроблення механізмів

стимулювання розвитку сімейних форм виховання

 

Забезпечено поширення інформації про механізми стимулювання розвитку сімейних форм виховання

01.06.2024

26.06.2024

служба у справах дітей

 

 

4.1.3.2. Проведення інформаційно- просвітницьких кампаній з

популяризації сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

Проведено заходи згідно із графіком та розміщено на офіційних вебсайтах Берездівської сільської ради

03.07.2024

25.12.2024

служба у справах дітей

 

 

4.1.3.3. Забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання

Забезпечено поширення інформації серед органів місцевого самоврядування про влаштування дітей до сімейних форм виховання

01.01.2025

25.12.2025

служба у справах дітей

 

 

Стратегічна ціль 4.2. Усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам

 

4.2.1. Запровадження процесу розвитку соціальної послуги

підтриманого проживання для осіб з інвалідністю

 

4.2.1.1. Проведення дослідження щодо врегулювання питання забезпечення

житлом дітей з інвалідністю з числа

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних

установах, за результатами якого

напрацювати відповідні механізми

 

Забезпечено поширення інформації з питання забезпечення

житлом дітей з інвалідністю за результатами моніторингу

 

01.06.2024

25.12.2024

відділ соціального захисту населення

 

 

Стратегічна ціль 4.3. Держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення

 

4.3.1. Інтеграція державної політики охорони здоров’я в

частині здоров’я населення,

просвітництва, гуманізації та

культивування здорового способу життя із державною політикою безбар’єрності

(принцип «здоров’я, а не лікування»)

 

4.3.1.1. Проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань,

формування навиків здорового способу життя, у тому числі щодо

зниження поширеності

тютюнокуріння, відповідальної

самозбережувальної поведінки (принцип «здоров’я, а не лікування»)

 

Проведено заходи згідно з графіком та розміщено на офіційному вебсайті

01.06.2024

25.12.2024

АЗПСМ «Берездів»,

«Красностав»

 

 

4.3.2. Забезпечення розвитку гендерночутливого простору в

закладах охорони здоров’я, розширення застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення

 

4.3.2.1. Розширення охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров'я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень

Надано рекомендації органам місцевого самоврядування щодо запровадження послуги раннього втручання в закладах охорони здоров’я органів місцевого самоврядування

01.06.2024

25.12.2024

АЗПСМ «Берездів»,

«Красностав»

 

 

4.3.3. Створення системи реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам

4.3.3.1. Розроблення маршруту Захисника для отримання комплексної реабілітації: скерування до закладів охорони здоров'я / реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги

Маршрут Захисника розміщено на інформаційних стендах закладів охорони здоров’я та офіційному вебсайті Берездівської ТГ

01.06.2024

25.12.2024

Головний спеціаліст з орг. питань та діловодства, відділ соціального захисту населення

 

 

4.3.4. Запровадження системи раннього втручання

4.3.4.1. Проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається

Результати моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання розміщено на офіційному вебсайті

01.06.2024

01.01.2025

 

25.12.2024

25.12.2025

 

Головний спеціаліст з орг. питань та діловодства,

 

 

4.3.4.2. Визначення на щорічній основі потреби населення району в послузі раннього втручання

Проведено аналіз потреби населення в послузі раннього втручання та надані рекомендації органам місцевого

самоврядування

 

01.06.2024

01.01.2025

 

25.12.2024

25.12.2025

 

відділ соціального захисту населення

 

 

4.3.4.3. Розроблення за результатами проведення визначення потреби населення району в послузі раннього втручання заходів щодо створення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці

Плани заходів щодо створення

центрів раннього втручання затверджені та розмішені на офіційному вебсайті Берездівської ТГ

03.07.2024

01.01.2025

 

25.12.2024

25.12.2025

 

Головний спеціаліст з орг. питань та діловодства

 

 

4.3.5. Вдосконалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року

4.3.5.1. Розроблення пропозицій до Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року

Підготовлено

пропозиції та

 подано

департаменту

 соціальної

 політики

обласної державної

 адміністрації

 

 

01.06.2024

25.12.2024

відділ соціального захисту населення

 

 

4.3.5.2. Розроблення районного плану заходів щодо виконання Стратегії активного довголіття на 2024 – 2025 роки

Плани заходів на 2024 − 2025 роки затверджено та розміщено на офіційному вебсайті Берездівської ТГ

01.05.2024

25.12.2024

відділ соціального захисту

 населення

 

 

4.3.5.3. Формування бачення розвитку реабілітаційних послуг в територіальній громаді

Рекомендації щодо розвитку реабілітаційних послуг в територіальній громаді розміщено на офіційному вебсайті Берездівської сільської ради

01.06.2024

30.06.2024

Головний спеціаліст з орг. питань та діловодства, відділ соціального захисту

 населення

 

 

Стратегічна ціль 4.4. Держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та дівчат, особливо з інвалідністю, від насильства в умовах війни

 

4.4.1. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду

справ та надання допомоги жінкам та дівчатам з метою

приведення у відповідність із

кращими світовими практиками та уникнення ретравматизації

потерпілих

 

4.4.1.1. Проведення гендерночутливих

інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок

 

Проведено заходи згідно із графіком та розміщено інформацію на офіційному вебсайті

Берездівської сільської ради

 

01.06.2024

25.12.2024

Головний спеціаліст з орг. питань та діловодства

 

 

Напрям 5. Освітня безбар’єрність: створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей

 

Стратегічна ціль 5.1. Освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя

 

5.1.1. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної

середньої освіти

 

5.1.1.1. Забезпечення підготовчої діяльності для надання освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога

Забезпечено відповідну підготовчу діяльність, інформацію про здійснення заходу розміщено на офіційному вебсайті Берездівської ТГ

01.06.2024

26.06.2024

відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму

 

 

Стратегічна ціль 5.2. Потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті

 

5.2.1.Забезпечення розвитку мережі та підтримки інклюзивно-ресурсних центрів

5.2.1.1Забезпечення співпраці фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти

Затверджено та оприлюднено відповідні рекомендації на офіційному вебсайті Берездівської ТГ

01.06.2024

25.12.2024

відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму

 

 

Стратегічна ціль 6. Економічна безбар’єрність: всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю

 

Операційна ціль 6.1. Наявні дієві механізми, необхідні для заснування і здійснення підприємницької діяльності, самозайнятості та працевлаштування, актуальні і доступні для всіх учасників ринку праці

 

6.1.1. Проведення інформаційних кампаній щодо популяризації зайнятості та підприємництва серед вразливих на ринку праці категорій для подолання невпевненості та психологічних бар’єрів перед вибором професії чи роботи

6.1.1.1. Проведення зустрічей, спрямованих на популяризацію підприємницької діяльності, серед безробітних осіб, зокрема з числа вразливих на ринку праці категорій

Проведено інформаційно-

просвітницькі заходи та розміщено на офіційному вебсайті Берездівської ТГ

 

01.06.2024

25.12.2024

 

 

 

6.1.2. Створення умов для розвитку соціального підприємництва

6.1.2.1. Розроблення плану заходів до програми розвитку соціального підприємництва та дорожньої карти її реалізації в Березівській ТГ

Місцевий план заходів затверджений розпорядженням сільського голови та розміщений на офіційному вебсайті Берездівської сільської ради

03.01.2025

25.06.2025

Головний спеціаліст з орг. питань та діловодства

 

 

6.1.2.2. Стимулювання створення соціальних підприємств

Забезпечено поширення інформації про механізми стимулювання створення соціальних підприємств

03.01.2025

01.04.2025

Головний спеціаліст з орг. питань та діловодства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь