Берездівська громада
Хмельницька область, Шепетівський район

Капітальний ремонт вулиці Новоселиця с. Великий Правутин

 

ПРОЕКТНА ЗАЯВКА

 на проект «Капітальний ремонт вул. Новоселиця  с.Великий Правутин 

Славутського району  Хмельницької області» (коригування)

 

 

 

1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

 

1.

Зміст проектної заявки

с.1

2.

Загальна характеристика проектної заявки

с.2

3.

Проект

с.3

3.1.

Анотація проекту

с.3

3.2.

Детальний опис проекту

с.4

 

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

с.4

 

Мета та завдання проекту

с.4

 

Основні заходи проекту

с.5

 

План-графік реалізації заходів проекту

с.5

 

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

 

с.6

4.

Бюджет проекту

с.6

4.1.

Загальний бюджет проекту

с.6

4.2.

Розклад бюджету за статтями видатків

с.7

4.3.

Очікувані джерела фінансування

с.7

4.4.

Локальний кошторис

с.7

5.

6.

Інформація про учасників реалізації проекту
Додатки

с.7

с.8

     

 

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

 

Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект)

Капітальний ремонт вулиці Новоселиця с. В.Правутин Славутського району Хмельницької області

Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об`єднаної територіальної громади)

Виконавчий комітет Берездівської сільської ради

Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номеру рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект

Завдання №2 Будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт доріг, мостів, переходів комунальної форми власності, що поліпшують доступність жителів до об’єктів та установ, у яких надаються адміністративні, соціальні та інші послуги (план затверджено рішенням 2 сесії 7 скликання  15.01.2016р. №4)

Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4  Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200

Капітальний ремонт доріг, переходів комунальної форми власності, що поліпшують доступність жителів до об’єктів та установ, у яких надаються адміністративні, соціальні послуги.

Мета та завдання проекту

Проведення капітального ремонту вулиці. Створити умови для підвищення економічного розвитку   сільської місцевості, швидкого доступу пожежних автомобілів та швидкої допомоги.

Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

427

Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць/рік))

06.2016р.-10.2016р.

Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн.

2066,929

Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн.

 3,592

Назва населених пунктів, у яких реалізується проект

село В.Правутин

Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника

Васьківський Віктор Веніамінович

Телефон, факс, e-mail заявника

berezdiv_radaorg@ukr.net

Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту

Броніч Руслан Володимирович

Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту

(03842)54111, bronrus@ukr.net

 

 Голова сільської ради               ______________      Васьківський В.В.

      

    М.П.

 

3. ПРОЕКТ

 

1. Анотація проекту.

Назва проекту " Капітальний ремонт вулиці Новоселиця с.Великий Правутин Славутського району Хмельницької області"

Проект «Капітальний ремонт вул.Новоселиця с.Великий Правутин» Славутського району Хмельницької області передбачає ремонт дорожнього покриття ділянки місцевої вулиці довжиною 1,08км., шляхом улаштування цементобетонного одношарового покриття товщиною 0,18 м., шириною 5,5 м.,загальною площею 5940м.кв. Ключовою проблемою, на основі якої виникла ідея щодо складання цього проекту є загальний недостатній рівень економічного розвитку сільських територій. Розробка цього проекту зумовлена тією обставиною, що лише у останній період часу як серед органів місцевого самоврядування, так й серед громади у цілому з’явилося усвідомлення справжньої важливості проблеми транспортно-пішохідної мережі в селі.  Відсутність покриття на дорозі створює значні проблеми під’їзду швидкої допомоги та пожежно-рятувальних автомобілів до населення які мають доїжджати не пізніше як за 30 хвилин. Реалізація проекту створить умови для безпечного та комфортного дорожнього руху, покращить стан доріг та автомобільне сполучення як для потреб економіки так і для доступу населення до послуг, забезпечить належне сполучення.

Загальна кошторисна вартість проекту 2070,521тис.грн.

Фінансування буде здійснюватись за рахунок наступних джерел:

  • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 2066,929тис.грн.;
  • На виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертизи з місцевого бюджету виділено 3,592тис.грн.

 

2. Детальний опис проекту.

 

2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект.

Берездівська територіальна об’єднана  громада  займає площу  316,390кв.км.,  нараховує 27 населених пунктів, із загальною чисельністю населення 8875 чол.

Мережа автомобільних доріг громади є невід’ємною  частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує  роботу галузей промисловості і сільського господарства, соціальний розвиток. Найбільш гострим питанням вважається невідповідність існуючої транспортно-пішохідної мережі та загальної інфраструктури системи дорожньо-вуличних елементів в селі, потребам всебічного розвитку сучасного сільського утворення.  Адже більшість доріг у свій час прокладалися за тогочасних технічних умов. Все це обумовлює необхідність у переплануванні й переформатуванні існуючої транспортно-пішохідної мережі та загальної інфраструктури системи дорожньо-вуличних елементів в селі. Стан розвитку дорожнього господарства громади свідчить про певні труднощі зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт порівняно з потребами. Корекція соціально-демографічних процесів міграції сільського населення території, покращення стану інфраструктури, створення нових підприємств та робочих місць. Поліпшення інвестиційної привабливості території.

Для покращення експлуатаційних якостей та забезпечення безпеки руху, автомобільна  дорога потребує  виконання робіт з будівництва та реконструкції окремих ділянок та капітальний ремонт по всій протяжності.

Територія, на якій буде реалізовуватись проект заходиться в с.Великий Правутин, з кількістю населення 427чол.,  Слувутського району, Хмельницької області, що є одним з населених пунктів Берездівської територіальної об’єднаної громади. На даній вулиці розташований житловий масив кількості 35 дворів, та діє селянсько фермерське господарство, на суміжних вулицях діє загальноосвітня школа І-ІІ ст. де навчається 60 дітей, та функціонують магазини. Вулиця Новоселиця в селі В.Правутин зруйнована на 85 відсотків від стану задовільного дорожнього покриття, на вулиці часті ями діаметром до 3 мерів, глибиною до 0,6 м., нерівності по всій вулиці, що не дає безперешкодного проїзду автомобілів та сільськогосподарської технки.  Незадовільний стан вулиці створює певні незручності жителям даної вулиці, та суміжних вулиць.

Загальна довжина дороги 1,08км. ширина 5,5м.,товщиною 0,18м.

 

2.2. Мета та завдання проекту.

Головною метою даного проекту є підвищення якості дорожнього полотна проїзної  частини дороги. Також, є створення умови для підвищення рівня економічного розвитку місцевих сільських доріг. Проведення капітального ремонту вулиці.

     Завдання проекту:

Забезпечити якісний та швидкий доступ пожежно-рятувальної техніки та швидкої допомоги до сільського населення,та сприяння розвитку сільського населення.

 

2.3. Основні заходи проекту.

 Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші,жорстви 432м. куб.

 Улаштування покриття дороги по вул. Новоселиця в селі В.Правутин; цементобетонним одношаровим покриттям 5940м.кв.

На кожні 1 см. Зміни товщини шару виключати до норми 18-34-1, к=2 -5940 м.кв.

Витрати матеріалів:

  • готова піщано-щебенева суміш №4,розмір зерен понад 0 до 40мм.,марка М1000 – 527,04 м.куб.
  • пісок природий, рядовий – 237,6 м.куб.
  • суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 (М400), крупність заповнювача більше 20 до 40 мм.- 1090,584 м.куб.

 

2.4. План-графік реалізації заходів проекту

Реалізацію заходів за проектом необхідно передбачати протягом  наступного 2016року.

 

№ п/ п

Назва

Період виконання

Передбачено субвенцією (тис.грн.)

Передбачено місцевим бюджетом (тис.грн.)

Інші учасники проекту(у разі співфінансування)

1

Виготовлення проектно-кошторисної документації. Проведення експертизи проектної документації

2016 місяць 6

 

3,592

 

2

Укладання договорів з підрядником на виконання робіт

2016 місяць 7

 

 

 

3

Будівельні роботи всього

2016 місяць 8,9

1686,106

 

 

 

в.ч. без ПДВ:

 

 

 

 

-

улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви

2016 місяць 8

273,920

 

 

-

улаштування цементно-бетоних одношарових покритів засобами малої механізації

2016 місяць 8

1435,403

 

 

-

на кожний 1см зміни товщини шару виключати до норми

2016 місяць 9

-120,106

 

 

4

Прийняття дороги в експлуатацію

2016 місяць 10

 

 

 

 

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

В результаті проведеного ремонту буде забезпечено безпеку та комфорт руху.   В рамках трансформації транспортно-пішохідної мережі значною мірою підвищити рейтинг села за такими показниками, як зручність пересування селом, істотне очищення повітря, безперешкодне  та швидке надання послуг пожежно-рятувальною технікою, та швидкою допомогою,а також щодо здійснення активного громадсько-політичного життя сільського населення.

 

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

 

4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

 

№ п/п

Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом

Загальна вартість

(тис. грн.)

Джерела фінансування, тис. грн.

субвенція

місцевий бюджет
(у разі співфінансування)

інші учасники проекту
(у разі
співфінансування)

1

Будівельні роботи

1686,106

1686,106

 

 

-

Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви

273,920

273,920

 

 

-

Улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см. засобами малої механізації

1435,403

1435,403

 

 

 

 

 

 

 

 

-

На кожні 1 см. зміни товщини шару виключати до норми18-34-1, к-2

-120,106

-120,106

 

 

2

Інші витрати

384,415

380,823

3,592

 

 

РАЗОМ:

2070,521

2066,929

3,592

 

 

4.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ

№ п/п

Статті видатків

Загальна сума,

тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн.

субвенція

місцевий бюджет
(у разі
співфінансування)

інші учасники проекту
(у разі
співфінансування)

1

Видатки споживання:

 

 

 

 

2

Видатки розвитку:

2070,521

2066,929

3,592

 

 

РАЗОМ:

2070,521

2066,929

3,592

 

 

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

№ п/п

Джерела фінансування

Сума (тис. грн.)

Частка у % від

загального обсягу фінансування проекту

1

Фінансування за рахунок коштів субвенції

2066,929

99,8%

2

Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності)

3,592

0,2%

3

 Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту

--

 

 

Загальний обсяг фінансування

2070,521

100%

 

4.4. ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС

 

Зведений кошторис на проект «Капітальний ремонт вул. Новоселиця                       с.В. Правутин Славутського району Хмельницької області» додається:

 

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

   Учасник виконання проектної заявки буде визначений за результатами переговорів та на основі раніше виконуваних робіт.

 

Інформація про заявника

 

ПІБ керівника органу

Васьківський Віктор Веніамінович

Поштова адреса

30053, Хмельницька область, Славутський район, с.Берездів, вул.Островського,буд.50

Телефон  мобільний

0673842906

Телефон  факс

0384254111

Адреса електронної пошти

 berezdiv_radaorg@ukr.net

 

Інформація про керівника проекту

 

ПІБ керівника проекту

Броніч Руслан Володимирович

Місце роботи

Берездівська сільська рада

Назва посади

заступник голови сільської ради

Адреса для листування з керівником проекту

30053, Хмельницька область, Славутський район, с.Берездів, вул.Островського, буд.50

Телефон мобільний

0983077659

Телефон  факс

0384254111

E-mail

bronrus@ukr.net

 

6. ДОДАТКИ

 

  1. Зведений кошторисний розрахунок на проект «Капітальний ремонт вул. Новоселиця  с. В.Правутин Славутського району Хмельницької області»
  2. Експертний звіт .
  3. Рішення сесії про затвердження проектної документації.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь