Берездівська громада
Хмельницька область, Шепетівський район

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 27.07.2020 15:49
Кількість переглядів: 749

Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

 

_________________________________________

(дата офіційного опублікування в

 Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними засобами

 ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,

 не зазначається суб’єктом господарювання)

__________________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу

на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами

 ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКР-ТРАСТ», код згідно з ЄДРПОУ 40805737, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання 

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКР-ТРАСТ» зареєстроване за адресою: 03113, м. Київ, Шевченківський район, провулок Артилерійський, будинок 5-А, офіс 11, тел.: +380634137606,           ukr.trust11@gmail.com, директор Кошечко Володимир Іванович.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність передбачає видобування гранітів на Мухарівському родовищі  гранітів у Славутському районі Хмельницької області. Корисною копалиною на Мухарівській ділянці є незмінені та порушені процесами вивітрювання граніти, які за всіма показниками придатні для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового. Запаси гранітів затверджені ДКЗ України протоколом від 20.12.2019 № 4998 складають 2076 тис. м3, у т.ч. граніти незмінені – 1940 тис. м3, порушені вивітрюванням – 136 тис. м3.

Технічна альтернатива 1. Транспортна система розробки з паралельним просуванням фронту видобувних робіт і зовнішнім відвалоутворенням. Пухкий розкрив планується розробляти за допомогою екскаватора з навантаженням в автотранспорт, який транспортуватиметься у зовнішні відвали, які розташовуватимуться біля північної межі кар’єрного поля. Ґрунтово-рослинний шар розроблятиметься бульдозером. Транспортування розкривних порід та корисної копалини передбачається здійснювати автосамоскидами.

Видобуток корисних копалин буде проводитися із застосуванням буро-підривних робіт, які виконуватимуться спеціалізованим підприємством.

Технічна альтернатива 2. Проведення видобувних робіт безвибуховим методом за допомогою алмазно-канатних машин, НРС та металевих клинків.

3.Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Територіальна альтернатива 1.

Мухарівське родовище гранітів розташоване вздовж східної околиці с. Мухарів Славутського району Хмельницької області, на лівому березі безіменної притоки річки Корчик (ліва притока р. Случ), площею 15,8 га.

Територіальна альтернатива 2.

Не розглядається у зв’язку із проведеними роботами щодо вивчення та попередньої геолого-економічної оцінки Мухарівського родовища гранітів.

4.Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у створенні робочих місць для населення, яке проживає в межах даного адміністративного району. Крім того, сплаті податків в місцеві бюджети (в т.ч. сплата рентних платежів). Видобувна галузь дає можливість передбачити розподіл коштів між бюджетами різних рівнів і направлення.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Площа Мухарівського родовища гранітів складає 15,8 га. Проєктна річна продуктивність підприємства 85,86 тис. м3. Строк служби кар’єру – 24 роки.

Корисною копалиною на Мухарівській ділянці є незмінені та порушені процесами вивітрювання граніти, які за всіма показниками придатні для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового. Запаси гранітів затверджені ДКЗ України протоколом від 20.12.2019 № 4998 складають 2076 тис. м3, у т.ч. граніти незмінені – 1940 тис. м3, порушені вивітрюванням – 136 тис. м3. Режим роботи кар’єру по видобутку–сезонний, при п’ятиденному робочому тижні в одну 8 годинну робочу зміну.

6.Екологічні та інші обмеження планованої діяльності з альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не повинні перевищувати граничнодопустимі концентрації.

Акустичне забруднення не повинно перевищувати гранично-допустимі рівні шуму на межі житлової забудови.

Вплив на рослинний та тваринний світ, об’єкти ПЗФ - відсутність прямого інтенсивного впливу.

Поводження з відходами буде здійснюватися на підставі договірних відносин.

щодо технічної альтернативи 2:

Аналогічно технічній альтернативі 1, а також недопущення забруднення ґрунтів та підземних водоносних горизонтів шкідливими речовинами, що містять у своєму складі невибухові руйнуючі суміші (НРС).

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання розмірів санітарно-захисної зони, погоджених та відведених меж планованої території;

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається (див.п.3).

7.Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Технічна альтернатива 1

Перед початком здійснення видобувних робіт передбачається:

з території кар’єру зняти родючий шар ґрунту для подальшого використання під час відновлюючих рекультиваційних робіт;

підтримка існуючих та облаштування нових доріг для транспортування розкриву та корисної копалини.

Під час здійснення видобувних робіт передбачається:

дотримання технології, передбаченої проєктом розробки та рекультивації родовища, еколого-інженерна підтримка виробленого простору та контроль за його станом;

виконання заходів щодо інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних явищ (зсувів, ерозії, змивів, захисту території кар’єру від підтоплення поверхневими водами, тощо) із урахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань.

гірничо-технічна рекультивація порушених земель згідно проєкту гірничо-технічної рекультивації.

Технічна альтернатива 2:

аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1:

Здійснення рекультивації

щодо територіальної альтернативи 2:

Не розглядається (див.п 3).

8.Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Технічна альтернатива 1

Клімат та мікроклімат: вплив від реалізації планової діяльності відсутній.

Повітряне середовище: запилення при добувних роботах, навантаженні, перевезені розкривних порід, викиди продуктів згорання під час роботи двигунів гірничої техніки і автотранспорту на території кар’єру.

Ґрунти та геологічне середовище: зняття ґрунтово-рослинного шару та порушення геологічної будови - створення відкритої гірничої виробки з подальшою рекультивацією.

Водне середовище: вплив від реалізації планової діяльності незначний.

Рослинний та тваринний світ: можливе занепокоєння для представників тваринного світу за рахунок створення додаткового шумового навантаження.

Природно-заповідний фонд та екологічна мережа, архітектурна, археологічна та культурна спадщина: на території земельної ділянки родовища не обліковуються та не виявлені;

Навколишнє соціальне середовище: здійснення негативних впливів не передбачається. Експлуатація проєктованого кар’єру позитивно впливає на рівень зайнятості місцевого населення та розвиток економіки і промисловості району.

Навколишнє техногенне середовище - вплив оцінюється як незначний.

Технічна альтернатива 2:

аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1:

Соціальне середовище, можливий вплив - перевищення гігієнічних нормативів допустимого вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць, перевищення санітарних норм допустимого звукового тиску на межі житлової забудови, недотримання розміру санітарно-захисної зони виробництв.

щодо територіальної альтернативи 2:

Не розглядається (див.п 3).

9.Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Відповідно до пункту 3 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планована діяльність із видобування корисних копалин на родовищі площею 15,8 га належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

10.        Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11.        Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планується провести дослідження впливу планової діяльності відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» у повному обсязі:

опис факторів довкілля, які зазнають впливу;

опис поточного стану довкілля;

опис і оцінку впливу під час будівництва кар’єру та провадження планованої діяльності;

опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки впливу;

опис заходів по зниженню негативних впливів на довкілля та підвищення екологічного благополуччя.

Будуть враховані зауваження та пропозиції, які надійдуть в результаті громадського обговорення.

12.        Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу.

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13.        Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.

Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14.        Рішення про провадження планованої діяльності

Спеціальний дозвіл на користування надрами, що видається Державною службою геології та надр України.

15.        Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької облдержадміністрації. Поштова адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи 70. Електронна адреса: 42814282@mail.gov.ua. Номер телефону: (0382) 65-70-55, 65-69-59. Контактна особа: Шибецька Валентина Олександрівна

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь